פרחים בקנה

תמיכה רגשית בתושבי אזורי העימות לאורך זמן.
  • 14%מומן
  • ₪ 200,000 יעד
  • 38ימים נשארו