מומן בהצלחה

להיות עם חופשי בארצנו

קמפיין חוצות להגברת המודעות למצב הדמוגרפי במדינת ישראל כיום.
  • 205%מומן
  • ₪ 250,000 יעד
  • הגיוסהסתיים