ציונות סטארט
פרטים

הצטרף בנובמבר 2019
287 תומכים
הקים 3 יוזמות

ציונות סטארט היא פלטפורמת גיוס המונים עבור יוזמות שבאות לקדם את החזון הציוני, והוקם כתשובה לכספים ממדינות זרות שמוזרם לארגונים אנטי-ציוניים. בעלי היוזמה בעלי הרעיון ובעלי האמצעים יכולים להיפגש בבמה אחת ולעזור אחד לשני לממש את חזונם המשותף.

כל היוזמות של ציונותסטארט