ציונות סטארט הינו ארגון של אנשים, שמרגישים חוסר ועצבות מחד, ותקווה לשיפור מאידך, על המצב הנוכחי השרוי בארצנו הקטנה. ניסינו למצוא דרך שבה נוכל לתרום את חלקינו לעשייה הציבורית, וכאן זיהינו מקום שבו ישנו חוסר, בתקווה שנוכל אנו למלא אותו.

עם ישראל וארץ ישראל תמיד היו במערבולות של דו-שיח ובקרעים תרבותיים וחברתיים, מול כוחות פנימיים וחיצוניים שביקשו להוביל את המציאות לכיוונים שונים. קיים חוסר הסכמה לעיתים, אפילו בתוך תוכנו, בנוגע לכיוון המדויק שלשמו אנו שואפים כעם, בכל הרבדים הלאומיים שלנו. עם זאת, אנו מאמינים שללא כל צל של ספק,  שהציבור הישראלי אוהב את העם שלנו ואת הארץ שלנו, ושואף ומייחל לשפר את מצבינו ולתקן את הדיוקים השונים שדורשים עדיין תיקון.

אנו מאמינים מאוד בטוּב החברה שבה אנו חיים, וגם אם ישנם אי-הסכמות בתוכנו, אנו יודעים שכולנו רוצים רק בטוֹב. על כן רצינו לעזור ולאפשר לכל הטוּב הזה לבוא לידי ביטוי בפועל. אנו תקווה כי על פלטפורמת אתר זה, ושכמותו, נעזור לעצמנו להטִיב, לבנות, להקים ולחזק את העם, המדינה והארץ.


לעמוד ב אנגלית