ציונות-סטארט היא פלטפורמת גיוס המונים עבור פרויקטים ויזמים בעלי הקשר ישראלי-ציוני. ומקשרת בין מיליוני יהודים תומכי החזון הציוני, תושבי הארץ ומחוצה לה.

הפלטפורמה מותאמת לסוגים שונים של מימון ליוזמות, ומאפשרת תמריצים שונים ומידע סטטיסטי, על מנת להביא להצלחה מקסימלית של המימון ליוזמות.
בעלי היוזמה והעשייה, התורמים והתומכים נפגשים בבמה אחת ועוזרים אחד לשני לממש את חזונם המשותף.


לעמוד ב אנגלית